Siber Güvenlik (Cyber Security) Hizmetleri

Siber Güvenlik Nedir ?

Siber Güvenlik konusuna değinmeden önce Siber kelimesinin ne anlama gelindiğine bakılmalıdır. Siber kelimesi, bilişim sistemleri alt yapısında çalışan soyut ve geniş bir ağ alt yapısıdır. Buna kısaca siber alem denilebilmektedir.

Siber Güvenlik, siber alemdeki hayatın güvenliği ve gizliliğinin korunmasıdır. “Yakın gelecekte çıkabilecek büyük bir savaşta ilk mermi internette atılacaktır (Rex Hughes – NATO Güvenlik Danışmanı)”.

Siber Saldırı Türleri Nelerdir?
Kendi içinde bir çok dala ayrılsada, kısaca 3’e ayrılıyor denilebilir.

Siber kelimesi alt yapısı bilişim sistemleri olan ve gerçek hayatın gölgesi niteliğindeki yaşamdır. (Huzeyfe Önal) Halk içinde ve yine siber âlemde sanal dünya, sanal âlem olarak da bilinir ve kullanılır.

Ülkemizde de özellikle son iki yıldır siber güvenlik, siber savaş, siber ordu kavramları konuşulmaya başlanmış ve tanımlamalar getirilmeye çalışılmaktadır. Artık yerli güvenlik yazılımlarının ve teknik çözümlerin de geliştirilmeye başlanması konusunda görüş birliği oluşmuş ve çalışmalar hızlandırılmıştır.

Bu amaçla ilk olarak Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi oluşturulmuş devamında ise bu strateji metninin ilk maddesi olan Siber Güvenlik Kurulu kurulmuştur.