Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Yazılımları

CRM (Customer Relationship Management) yani Türkçesi Müşteri İlişkileri Yönetimi. CRM kavramı belki de tanımlar, iş planları ve örnekler şeklinde sayfalar dolusu uzun yazılar ile anlatılabilir. Fakat en basit hali ile müşterileri iyi tanımak, beklentilerini iyi anlamak, hangi ürün ve hizmet tipleri ile onlara hitap edebileceğini tespit etmek, yeni müşteriler bulmak ve kurulan sıcak ilişkileri uzun soluklu ve karlı olmasını sağlamak olarak tanımlayabiliriz.

Burada önemini belirtmemiz gereken bir konu daha öne çıkmaktadır ki bu da her firmanın kuruluş amacının ürün ve/veya hizmet satmak olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında CRM, satış potansiyeli oluşturmak için yapılan çalışmaların tamamını, daha kavramsal bir yaklaşım ile tüm pazarlama işlemlerini kapsar dersek, yukarıda yaptığımız açıklamayı destekleyen bir tespit yapmış oluruz.

Müşteriler ile kurulan her ilişkide biraz pazarlama fonksiyonunun izleri vardır. Örneğin müşteri temsilcisi tarafından ihtiyaçların hızlıca tespit edilmesinden başlayarak, sorunsuz ve tam zamanında yapılan ürün teslimatına kadar her aşamasını profesyonelce yönettiğimiz bir sürecin, mutlu-müşteri profilini düşündüğümüzde, pazarlama departmanı için faydası büyüktür. Bu gözle bakıldığında pazarlama kavramı, sadece satış ve pazarlama departmanlarına bırakılamayacak kadar geniş çapta bir uygulamadır ve firmanın bütün birimlerini kapsayan bir strateji olarak ele alınmalıdır.

Günümüzde, müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relationship Management) işletme stratejilerinin en önemli bölümü olarak görülmektedir.Müşteri veri tabanları, veri ambarları ve internet teknolojileri, firmaların pazar bilgilendirmeleri açısından önemli bir destek sağlamaktadır. Özellikle Internet sayesinde firmalar sürekli büyüyen ve yeni fırsatların yaratılabildiği pazarlara ulaşabilmektedirler. Bu nedenle pazar büyüdükçe ve çeşitlendikçe Internet imkanıyla CRM kavramının da önemi daha da artmaktadır.

CRM, işletmelere hayat boyu değeri en yüksek olan müşterileri seçip, bunlarla kalıcı ilişki kurup yönetme prosesi ve aynı zamanda bir iş stratejisidir. Müşteri odaklı bir felsefe ve şirket kültürü kurulması nedeniyle pazarlama, satış ve hizmet prosesleri etkin olarak yönetilebilir. CRM müşterilerle ilgili enformasyonu toplamak ve bu enformasyonu kullanarak müşteri sadakatini arttırmak ve her müşterinin şirkete sağladığı hayat boyu toplam değeri maksimize etmek için kullanılan bir ilim veya sanattır.

Rekabetin hızla arttığı günümüzde mevcut müşterilerinizi daha iyi tanıyarak ve müşteri bilgilerinizi doğru biçimde değerlendirerek kısaca True CRM Programı kullanarak firmanızın rekabet gücünü arttırabilirsiniz.

CRM programı Neden Gereklidir?

  • Alternatif (Yaratıcı) satış yöntemlerini artırmak
  • Rekabet ve farklılaşma stratejilerini belirlemek
  • Mevcut müşterilerle iletişimi artırıp yeni müşteri pazarları yakalamak
  • Satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerinin gücünü artırıp müşteri odaklı bir yapı sağlamak
  • Takım çalışmasında etkinlik sağlamak
  • Satış kadrosunda verim artışı sağlamak
  • Bunların sonucunda da satış ve gelir artışı sağlamak

Hizmetini Verdiğimiz İş Yazılımları Markalarımız !

Diğer İş Yazılımları Hizmetlerimiz !