Kurumsal İş Yazılımları ve Süreç Yönetimi

Kurumsal iş yazılımları İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, gelir ve gider dağılımını takip etmenize yarıyan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal iş yazılımları sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir.

Kurumsal iş yazılımlarında iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlerde muhasebe, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve müşteri hizmetleri otomasyonlarını tek yazılm pakedi altında kullabilirsiniz.

 

Her şirket, faaliyet gösterdiği sektörün gerekliliklerine göre şekillenmiş, hedeflerine yönelik olarak ve kendi çalışanlarının yetenekleri ile sınırlı bir iş yapış şekline sahiptir. Firmalar, kendi içlerinde bu iş akışını doğru yönetebilmenin yanında işletme çevreleriyle de sağlıklı bir iletişim içerisinde olma ihtiyacı duyar.

Bu noktada, stratejik olmak ve zamanı iyi yönetebilmek devreye girer ve önemleri büyüktür. Dolayısı ile firmanın hem kendi içinde hem de dış çevre ile gerçekleştirdiği işler için en iyi stratejiyi ortaya çıkarmaya ve onu uygulamaya gereksinim duyar. Bunu en etki ve verimli yoldan sağlayan ise kurumsal yazılım olarak karşımıza çıkar.