Kurumsa Kaynak Planlama (ERP) Yazılımları

Günümüzün küresel rekabet ortamında, işletmeler planlı, hızlı ve doğru iş üreterek rekabette avantaj sağlayabilmek için, endüstriyel bir bilgi yönetim sistemi olan ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımını kullanmak zorundadırlar. Ancak kurulumu ve uygulaması, endüstriyel bir altyapı ve iş süreçlerinde entegrasyon isteyen ERP sistemleri hakkındaki temel bilgilerin eksikliği nedeniyle, yüksek bütçeli bu yazılımların seçilmesi ve uygulanması sırasında çeşitli zorluklarla ve beklenmedik maliyetlerle karşılaşılabilmektedir.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımları, şirketlerin muhasebe, lojistik, üretim, personel, kalite, bakım vd. tüm bilgi kaynaklarının, entegre bir şekilde planlanıp yönetilmelerini sağlayan, esnek ve parametrik uygulama modüllerinden oluşan endüstriyel bilgi sistemleridir.

Performans artışı
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi, mühendislere ve yöneticilere işgücünü, enerjiyi, malzemeyi, parayı ve en önemlisi bilgiyi, kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için nasıl kullanacakları konusunda yardımcı olur. Dünyada kabul görmüş endüstri standartlarını, eniyileme ve planlama algoritmalarını içeren yöntem ve çözümleri, kurumların hizmetine sunar.

Maliyetlerin azaltılması, kalitenin yükseltilmesi
Bilgisayara dayalı ERP uygulamaları, maliyetlerin azaltılması, üretim ve pazarlama yeteneğinin yapılandırılması ve müşteriye sunulan hizmet ve ürün kalitelerinin yükseltilmesini destekler.

Verimlilik
Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı, iş süreçlerinin elektronik ortama geçirilmesini sağlar. Kurumlara iş süreçlerinde yenilik yapma, kaynaklarını daha etkin kullanma şansı verir. Bilişim teknolojilerinin iş süreçlerinde kullanılması verimlilik artışı sağlar.

Daha iyi rekabet
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, özellikle orta ve küçük boydaki firmalara, bilgiye erişim ve yeni pazarlara açılma anlamında çok önemli fırsatlar sunar. Ulusal ve uluslararası düzeyde büyük kurumların sahip oldukları avantajlara kısa sürede ulaşabilir, eşit koşullarda rekabet şansı kazanırlar.

Bütünleşik iş süreçleri ve karar destek işlevleri
Kurumlar, ERP sistemleriyle çeşitli iş süreçleri arasında bütünleşmeyi gerçekleştirir, yöneticiler doğru bilgiye istenen zamanda erişir, sistemin sunduğu analitik raporlar ışığında, daha sağlıklı kararlar alırlar.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) nedir?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), bir organizasyonun iş akışlarını yönetmek, teknoloji, hizmetler ve insan kaynaklarıyla ilgili birçok arka ofis işlerini otomatikleştirmek için entegre bir uygulama sistemi kullanmasına izin veren iş süreçleri yönetimi yazılımıdır. ERP yazılımı, ürün planlama, geliştirme, üretim, satış ve pazarlama da dahil olmak üzere birçok operasyonun tüm yönlerini kapsamaktadır. Avantajları;

  • Doğru kaynak planlaması
  • Doğru zaman yönetimi
  • Etkin stratejik planlamanin yapılması
  • Karlılığın arttırılması
  • Etkin merkezi yönetiminin yapılması

Hizmetini Verdiğimiz İş Yazılımları Markalarımız !

Diğer İş Yazılımları Hizmetlerimiz !