Kalite Belgelendirme, Marka ve Patent Hizmetleri

ISO Kalite Belgesi Nedir ?

Kalitenin tescil edilmiş halidir. Bu genel anlam dışında ISO belgelerine özel esas manası “Kaliteyi Taahhüt Etme” belgesidir. Bu tanımla birlikte sürdürülebilir kalite ön plandadır.  En azından olmasa da bu yönde sürekli bir gelişim, takip ve büyüme kontrolünde yürütülen işletme anlamını ifade eder.

Kalite üst düzey hizmetin bireysel yorumlanmış şeklidir. Müşteri ihtiyaçlarını karşıyabilmek yeteneğinin yüzdesidir. Kalite belgesi, bilinçli kontrollü, planlı ve uygun dokümantasyon çalışmalarıyla birlikte öncelikle mevcut ürün ve hizmet sunumunu sağlamak ve bu ürün/hizmet düzeyini sabit tutmakla birlikte giderek yükselen grafiksel takip edilebilir yapıya dönüştürmektir.

Marka ve Patent Nedir?

Marka Tescil; Bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir. Kişilerin isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir. Marka tescilinde en önemli unsur markaya konu olan işaretin ayırt ediciliğidir.Ayırt edicilik marka tesciline konu olan isim,işaret veya şeklin diğer mal ve hizmetlerden bariz bir şekilde farklı olması kriteridir.
Patent Tescil; İcat ve buluşların, üretim ve çalışma özelliklerini hukuken korumak, mülkiyet haklarına sahip olmak için tescil ettirmek gerekir. Buluşu ilk önce üretmek, teknik çizimlerin bazı resmi kurumlara verilmesi hatta noterde tasdik edilmesi patent tescili değildir. Patent ve faydalı model başvuruları ancak TPE nezdinde yapılmaktadır.