Felaket Kurtarma Senaryosu (Disaster Recovery) Çözümleri

Siber güvenlik, Internet üzerinden bağlantı halindeki bir dünyanın temel taşıdır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya genelinde Internet kullanıcılarının, aygıtların ve verilerin sayısında beklenen eşi görülmemiş artış, büyük fırsatların yanı sıra aynı derecede göz korkutucu zorlukları da beraberinde getirecektir.

Kurumlarda olası sorunları planlayıp, tedbirleri önceden almak gerekmektedir. Olası sorunları planlama işlemine ‘İş Sürekliliği Planlama’ (Business Continuity Planning) denir. Bu planlama aşamasında, öncelikle, olası tehditler ve riskler belirlenip, yine bu risklerin gerçekleşme ihtimalleri ve etkileri incelenerek, alınması gereken önlemler tespit edilir.

Risklerin incelenmesi tüm risklerin sıfırlanacağı anlamına gelmez. Maliyetleri incelenerek bazı riskler kabullenilir veya minimize edilir. İş Sürekliliği Planlama’nın aşamalarından biri de “Felaket Kurtarma Planlaması”dır. Felaket Kurtarma, bir şekilde kurum sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi durumlarında, sistemlerin tekrar çalışır hale getirilmesi için atılması gereken adımları belirleyerek alt yapıyı planlar.

Bilişim Teknolojileri tarafından bakıldığında, Felaket Kurtarma, kurum BT sistemlerinden hayati olanların çalışır tutulması veya kısa sürede çalışır hale getirilmesini amaçlar. Bunun için öncelikle kurum BT yazılım ve donanım sistemlerinin önem bakımından derecelendirilmesi yapılır. Sistemlerin maksimum ne kadar süre kapalı kalabileceği belirlenir. Bunun sağlıklı bir şekilde yapılması Felaket Kurtarma sisteminin maliyetleri açısından çok önemlidir.

Felaket Kurtarma Planı için bir Felaket Kurtarma Merkezi planlanır. Merkez sistem odasında sistemlerin başına bir sıkıntı geldiğinde, acil süreçler bu Felaket Kurtarma Merkezinde yapılır. Felaket Kurtarma Merkezinin yapılandırılmasında acil ihtiyaçlar ve veriler göz önünde tutulur. Buna göre gerekli donanım ve bağlantı teknolojisi belirlenir.

Felaket Kurtarma Planında kullanılan farklı teknolojiler vardır. Bu planlama, kurumun var olan teknik altyapısına göre değişir. Kullanılan sunucu işletim sistemleri, uygulamalara göre farklı çözümler kullanabilir. Ağ Geçidine bir Firewall veya UTM (Tümleşik Tehdit Yönetimi) cihazı konumlandırılır. Ayrıca ağ geçidinde, gelen ve giden tüm paketler üzerinde virüs taraması yapılacak, bu sayede dış network’ten iç network’e gelebilecek tüm zararlı uygulama ve virüsler engellenecektir.

Konumlandırılan Firewall (UTM) Tümleşik Tehdit Yönetimi Cihazı’nın IPS modülü sayesinde dışardan gelebilecek tüm saldırılar tespit edilerek engellenecektir. Bu sayede, içeride bulunan kullanıcılar ve uygulama sunucuları korunmuş olacaktır. Mail Sunucu, Uygulama Sunucuları ve Web Sunucu gibi sistemin sinir noktalarının aksamadan sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanacaktır.

Konumlandırılan Firewall ( UTM ) Tümleşik Tehdit Yönetimi Cihazı’nın VPN ve SSL VPN özelliği sayesinde, dış lokasyonlardan merkeze bağlanmak veya merkezdeki uygulamaları çalıştırmak isteyen kullanıcıların tüm verilerinin VPN tünel içerisinde şifreli bir şekilde güvenli alışverişi sağlanır. Cihaz üzerinde mevcut DSL bağlantılar birden fazla şekilde bağlanarak yedekleme yapılacak, böylece olası aksaklıklarda dahi sistemin kesintiye uğramadan çalışması sağlanacaktır.

Felaket kurtarma nedir?

Şirketlerin BT sistemlerinden hayati olanların çalışır halde tutulması ya da kısa sürede çalışır hale getirilmesini amaçlar. Son yılların en önemli konularından biri olan Felaket Kurtarma (Disaster Recovery), bir merkezde bulunan verinin, belirlenmiş ortak bir alanda yedeklenmesi ve bu yedeklenen verinin bir Felaket Kurtarma merkezine kopyalanmasıyla gerçekleşir. Kısaca Felaket Kurtarma; hangi sektörden olursa olsun, şirketlerin veri güvenliğini ve itibarlarını koruyan, müşteri memnuniyetinden iş sürekliliğine etkisi geniş bir alana yayılan hayati bir konudur. 

Felaket Kurtarma sayesinde; olası bir felaket sonrasındaki telafi süreci ortadan kalkar ve böylelikle şirketiniz kaldığı yerden yoluna devam eder.

 

 

Diğer Siber Güvenlik (Cyber Security) Hizmetlerimiz !